1. BIP
 2. Dane adresowe
 3. Deklaracja członkowska
 4. Identyfikacja wizualna
 5. Organy krajowe
 6. Plan strategiczny 2014 2015
 7. Pliki do pobrania
 8. Polityka wizerunkowa
 9. Protokół II WZC
 10. Regulamin oświadczeń
 11. Regulamin składek i darowizn
 12. Składki
 13. Sprawozdania finansowe
 14. Statut
 15. WZC dokumenty
 16. Zarzad DB uchwaly
  1. Regulamin-startu-w-wyborach-do-PE-2014.pdf
  2. Regulamin-startu-w-wyborach-samorządowych-2014.pdf
  3. Wybory-2015-Budżet.xls
  4. Wybory-2015-Kalendarz.xls
  5. Zarząd uchwały
  6. Zespoły okręgowe
  7. Zespół wyborczy
  8. Zespół zadaniowy ds Przedsiębiorców i Gospodarki
  1. Zgloszenie_kandydatury_new.pdf
  1. DB-logo.zip
  1. Zgloszenie_kandydatury_new.pdf
  1. Sprawozdanie_finansowe_DB_2012.pdf
  2. Sprawozdanie_finansowe_DB_2013.pdf
  1. 02-WZC_Protokół_II_WZC-DB(2013-04-06).pdf
  2. 03-WZC_Protokół_III-WZC-DB(2013-07-13).pdf
  3. 03-WZC_uchwała_01_(wiceprzewodniczący)-.pdf
  4. 03-WZC_uchwała_02_(skarbnik)-.pdf
  5. 03-WZC_uchwała_03_(członkowie-zarządu)-.pdf
  6. 03-WZC_uchwała_04_(KR)-.pdf
  7. 03-WZC_uchwała_06_(konwalidacja-statutu_bez-art.6)-.pdf
  8. 03-WZC_uchwała_07_(waluta_lokalna)-.pdf
  9. 03-WZC_uchwała_09_(zawiadamianie_drogą_elektroniczną)-.pdf
  10. 03-WZC_uchwała_11_(powszechne_prawybory)-.pdf
  11. 03-WZC_uchwała_14_(jawność_rejestrów)-.pdf
  12. 03-WZC_uchwała_15_(jawność_posiedzeń_ZZ)-.pdf
  13. 03-WZC_uchwała_16_(Regulamin_oświadczeń)-.pdf
  14. 03-WZC_uchwała_16_załącznik_REGULAMIN-OŚWIADCZEŃ-(13.07.2013-tekst_jednolity)-.pdf
  15. 03-WZC_uchwała_17_(Plan_strategiczny)-.pdf
  16. 03-WZC_uchwała_17_załącznik_PLAN_STRATEGICZNY_2014-2015.pdf
  17. 03-WZC_uchwała_18_(cesja_DBeściaka)-.pdf
  18. 04-WZC_Protokół_IV-WZC-DB(2013-12-14).pdf
  19. 04-WZC_uchwała_03_(kworum_art.24)-.pdf
  20. 04-WZC_uchwała_05_(zawieszenie-dyscyplinarne_art.15)-.pdf
  21. 04-WZC_uchwała_06_(3-miesięczne_składki_art.12)-.pdf
  22. 04-WZC_uchwała_07_(wykreślenie_składki_art.16)-.pdf
  23. 04-WZC_uchwała_08_(składki_art.57)-.pdf
  24. 04-WZC_uchwała_09_(Regulamin_składek_i_darowizn)-.pdf
  25. 04-WZC_uchwała_10_(wyborcza_członek_zarządu)-.pdf
  26. 04-WZC_uchwała_11_(wyborcza_członek_KR)-.pdf
  27. 04-WZC_uchwała_12_(wykluczenie_A.Fatygi)-.pdf
  28. 04-WZC_uchwała_13_(zmiana_adresu)-.pdf
  29. 04-WZC_uchwała_14_Załącznik_(Regulamin-prawyborów---PE)_ze-zmianami.pdf
  30. 04-WZC_uchwała_14_wprowadzająca_(Regulamin-prawyborów---PE)-.pdf
  31. 05-WZC_Protokół_V-WZC-DB(2014-06-14).pdf
  32. 05-WZC_uchwała_02_(wykluczenie_P.Batury).pdf
  33. 05-WZC_uchwała_03_(wyborcza_wiceprzewodniczący).pdf
  34. 05-WZC_uchwała_04_(wyborcza_KR).pdf
  35. 05-WZC_uchwała_05_(absolutorium).pdf
  36. 05-WZC_uchwała_06_(wizerunkowa).pdf
  37. 05-WZC_uchwała_12_(deklaracja-członkowska).pdf
  38. 05-WZC_uchwała_13_(Regulamin-startu-w-wyborach-samorządowych).pdf
  39. 06-WZC_Protokół_VI-WZC-DB(2014-07-19).pdf
  40. 06-WZC_uchwała_02-07_(Regulamin-oświadczeń_art.3).pdf
  41. 06-WZC_uchwała_03-12_(art.24_zniesienie-wymogu-kworum).pdf
  42. 06-WZC_uchwała_05-12_(art.15_dyscyplinarne-zawieszenie).pdf
  43. 06-WZC_uchwała_06-12_(art.12_3-miesięczna-składka).pdf
  44. 06-WZC_uchwała_07-12_(art.16_wykreślenie-brak-składek).pdf
  45. 06-WZC_uchwała_08-06_(art.7_skrót-partii).pdf
  46. 06-WZC_uchwała_09-06_(art.3_tryb-podejmowania-decyzji).pdf
  47. 06-WZC_uchwała_09-12_(art.57_składki-darowizny-zasady).pdf
  48. 06-WZC_uchwała_10-06_(art.31_zasady-reprezentacji).pdf
  49. 06-WZC_uchwała_11-06_(art.37_kompetencje-sekretarza).pdf
  50. 07-WZC(1)_Protokół_VII-WZC-DB(2014-12-13).pdf
  51. 07-WZC(1)_Uchwała-01_budżet-harmonogram_Wybory-2015.pdf
  52. 07-WZC(1)_Uchwała-01_załącznik_HARMONOGRAM.xls
  53. 07-WZC(1)_Uchwała-01_załącznik_Planowany-budżet-grupy-Wyborczy-2015.xls
  54. 07-WZC(1)_Uchwała-02_powołanie-zespołu-wyborczego_Wybory-2015.pdf
  55. 07-WZC(1)_Uchwała-03_powołanie-zespołów-okręgowych_Wybory-2015.pdf
  56. 07-WZC(1)_Uchwała-04_wyborcza_Wiceprzewodniczący.pdf
  57. 07-WZC(1)_Uchwała-05_wyborcza_członek_Zarządu.pdf
  58. 07-WZC(1)_Uchwała-13_powołanie_ZZdsPiG.pdf
  59. 07-WZC(1)_Uchwała-15_zmiana_rozdział-1_T(R)_programDB.pdf
  60. 07-WZC(2)_Protokół_VII-WZC-DB(2015-01-03_2Termin).pdf
  61. 07-WZC(2)_Uchwała-06_art-24-statutu_kworum-.pdf
  62. 07-WZC(2)_Uchwała-07_art-7-statutu_łączenie-członkostwa-.pdf
  63. 07-WZC(2)_Uchwała-08_art-14-15-statutu_składki-po-odwieszeniu-.pdf
  64. 07-WZC(2)_Uchwała-09_art-24-25-statutu_karencja-.pdf
  65. 07-WZC(2)_Uchwała-11_art-31-37-statutu_zasady-reprezentacji-.pdf
  66. 08-WZC_Porządek_obrad_20150228.pdf
  67. 08-WZC_Porządek_obrad_zmiana.pdf
  68. 08-WZC_Protokół_VIII-WZC-DB(2015-02-28).pdf
  69. 08-WZC_Uchwała-01_absolutorium.pdf
  70. 08-WZC_Uchwała-02_wyborcza_Przewodniczący.pdf
  71. 08-WZC_Uchwała-03_wyborcza_Wiceprzewodniczący.pdf
  72. 08-WZC_Uchwała-04_wyborcza_Skarbnik.pdf
  73. 08-WZC_Uchwała-05_wyborcza_Sekretarz.pdf
  74. 08-WZC_Uchwała-06_wyborcza_członkowie-zwyczajni.pdf
  75. 08-WZC_Uchwała-07_wyborcza_KR.pdf
  76. 08-WZC_Uchwała-08_osobowa_odwołanie-ws-wykreślenia-KonickiW.pdf
  77. 08-WZC_Uchwała-09_Regulamin-oświadczeń_zmiany.pdf
  78. 08-WZC_Uchwała-10_poparcie-kandydata-prezydentRP.pdf
  79. Porządek_obrad_20150228.pdf
  1. 2013 2015
  2. Postanowienie_o_zjeździe_wyborczym.pdf
  3. Protokół_03-02-2014.pdf
  4. Protokół_1-09-2014.pdf
  5. Protokół_2-02-2014.pdf
  6. Protokół_3-02-2014.pdf
  7. Regulamin_prac_zarządu.pdf
  8. uchwała01-01-2014_wykreślenie_z_ewidencji.pdf
  9. uchwała01-01-2015_WZC_zjazd-wyborczy.pdf
  10. uchwała01-02-2014_regulamin_prawyborów.pdf
  11. uchwała01-03-2014_przyjęcia_członków.pdf
  12. uchwała01-04-2014_odwołanie_WZC_p.pdf
  13. uchwała01-05-2014_przyjęcia_członkowie.pdf
  14. uchwała01-06-2014_przyjęcia_członkowie.pdf
  15. uchwała01-07-2014_WZC-2termin(new).pdf
  16. uchwała01-09-2014_przyjęcia-członków.pdf
  17. uchwała01-10-2014_audyt_opolski.pdf
  18. uchwała01-11-2014_przyjęcia-członków.pdf
  19. uchwała01-12-2014_do-WZC_projekty-uchwał.pdf
  20. uchwała02-01-2014_wykreślenie_z_ewidencji.pdf
  21. uchwała02-02-2014_przyjęcia_członków.pdf
  22. uchwała02-03-2014_zwołanie_WZC.pdf
  23. uchwała02-04-2014_przyjęcia_członkowie.pdf
  24. uchwała02-05-2014_przyjęcia_członkowie.pdf
  25. uchwała02-06-2014_organizacyjno-kierunkowe.pdf
  26. uchwała02-07-2014_członkowska-wykreślenia.pdf
  27. uchwała02-09-2014_zadania_koordynatorów.pdf
  28. uchwała02-11-2014_wykreślenia.pdf
  29. uchwała02-12-2014_ZZ_Biuro-Prasowe.pdf
  30. uchwała03-01-2014_wykreślenie_z_ewidencji_(zaległości).pdf
  31. uchwała03-02-2014_przyjęcia_członków.pdf
  32. uchwała03-03-2014_przyjęcia_członków.pdf
  33. uchwała03-05-2014_WZC.pdf
  34. uchwała03-06-2014_promocja-www-samorząd.pdf
  35. uchwała03-07-2014_przyjęcia-członków.pdf
  36. uchwała03-09-2014_powołanie_funkcji_szefa-sztabu.pdf
  37. uchwała03-11-2014_WZC.pdf
  38. uchwała03-12-2014_przyjęcia-członków.pdf
  39. uchwała03a-12-2014_wykluczenie_wycofanie.pdf
  40. uchwała04-01-2014_przyjęcia_członków.pdf
  41. uchwała04-02-2014_wykreślenia_rezygnacja.pdf
  42. uchwała04-06-2014_przyjęcia-członków.pdf
  43. uchwała04-07-2014_przyjęcia-członków.pdf
  44. uchwała04-09-2014_szef-sztabu.pdf
  45. uchwała04-11-2014_przyjęcia-członków.pdf
  46. uchwała04-12-2014_przyjęcia-członków.pdf
  47. uchwała05-07-2014_skład-zarządu-składka-zawieszonych_skierowanie-do-WZC.pdf
  48. uchwała05-09-2014_koordynatorzy-regionalni.pdf
  49. uchwała05-11-2014_członkowska-wykreślenia.pdf
  50. uchwała06-09-2014_prawa-obowiązki-koordynatorzy(art-16-Regulaminu).pdf
  51. uchwała06-11-2014_powołanie_ZZdPiG_skierowanie-do-WZC.pdf
  52. uchwała07-09-2014_przyjęcia-członków.pdf
  53. uchwała07-11-2014_uzasadnienie_do_wykluczeniaKSz.pdf
  54. uchwała07-11-2014_wykluczenie_skierowanie-do-WZC.pdf
  55. uchwałaNr20150102_Regulamin_prac_zarządu.pdf
  56. uchwałaNr20150103_członkowska-wykreślenia.pdf
  57. uchwałaNr20150104_członkowska-przyjęcia.pdf
  58. uchwałaNr20150201_członkowska-przyjęcia.pdf
  59. uchwałaNr20150202_członkowska-przyjęcia.pdf
  60. uchwałaNr20150208_członkowska-przyjęcia.pdf
  61. uchwałaNr20150301_Regulamin-pracy-zarządu.pdf
  62. uchwałaNr20150302_wykreślenia-rezygnacje.pdf
  63. uchwałaNr20150303_członkowska-przyjęcia.pdf
  64. uchwała_03-01-2015_członkowska-wykreślenia.pdf
   1. 2015 05 01
   2. 2015 05 02
   3. 2015 05 03
   4. 2015 05 04
   5. 2015 06 01
   6. 2015 07 01
   7. 2015 07 02
   8. 2015 07 03
   9. 2015 09 01
   10. 2015 11 01
   11. 2015 11 02
   12. 2015 12 01
   13. 2016 02 01
   14. 2016 03 01
   15. 2017 03 01
   1. 2018 10 01
   2. 2018 10 02
   3. 2018 10 03