Janusz Lewandowski January 07, 2015:  Updated Dane-adresowe (markdown) [20055a2]
Beata Dziudzik January 05, 2015:  Updated Dane-adresowe (markdown) [d46e98d]
Janusz Lewandowski December 01, 2013:  Uchwała nr 13/12/2013 - zmiana adresu siedziby DB [d56c60a]
Janusz Lewandowski September 29, 2012:  Stan po zakończeniu I WZC. [de4966d]