Beata Dziudzik January 17, 2015:  Updated Sprawozdania-finansowe (markdown) [8e01ddf]
Beata Dziudzik January 17, 2015:  Updated Sprawozdania-finansowe (markdown) [32c55f2]
Beata Dziudzik January 17, 2015:  Updated Sprawozdania-finansowe (markdown) [5cf481e]
Beata Dziudzik January 17, 2015:  Updated Sprawozdania-finansowe (markdown) [e38443d]
Beata Dziudzik January 17, 2015:  Created Sprawozdania finansowe (markdown) [6ab2057]