Janusz Lewandowski January 03, 2015:  Uchwała nr 11/12/2014 - zmiana zasad reprezentacji [9f243cd]
Janusz Lewandowski January 03, 2015:  Uchwała nr 07/12/2014 - członkostwo w zagranicznych partiach [76311fb]
Janusz Lewandowski January 03, 2015:  Uchwała nr 08/12/2014 - opłacenie składki po odwieszeniu [befb425]
Janusz Lewandowski January 03, 2015:  Uchwała nr 09/12/2014 - wydłużenie karencji dot. głosowań statutowych i personalnych [430ca6b]
Janusz Lewandowski June 14, 2014:  Uchwała nr 10/06/2014 - zasady reprezentacji [1175ea5]
Janusz Lewandowski June 14, 2014:  Uchwała nr 08/06/2014 - zmiana skrótu partii [5158276]
Janusz Lewandowski June 14, 2014:  Uchwała nr 09/06/2014 - prawo do głosowania a składki [5ee0902]
Janusz Lewandowski June 14, 2014:  Uchwała nr 11/06/2014 - kompetencje sekretarza [bacee36]
Janusz Lewandowski December 01, 2013:  Uchwała nr 05/12/2013 - dyscyplinarne zawieszanie członkostwa [73dd4d3]
Janusz Lewandowski July 13, 2013:  Uchwała nr 15/07/2013 - jawność posiedzeń zespołów zadaniowych [8e214b4]
Janusz Lewandowski July 13, 2013:  Uchwała nr 14/07/2013 - jawność rejestrów [5b47aba]
Janusz Lewandowski December 01, 2013:  Uchwała nr 07/12/2013 - wykreślenie za brak składek [b1e798e]
Janusz Lewandowski December 01, 2013:  Uchwała nr 06/12/2013 - 3-miesięczna składka płacona przez nowych członków [8889829]
Janusz Lewandowski July 13, 2013:  Uchwała nr 11/07/2013 - powszechne prawybory [b7edcb4]
Janusz Lewandowski December 01, 2013:  Uchwała nr 08/12/2013 - wprowadzenie regulaminu składek i darowizn [1fdab09]
Janusz Lewandowski July 13, 2013:  Uchwała nr 09/07/2013 - zawiadamianie drogą elektroniczną [0a3568b]
Janusz Lewandowski July 13, 2013:  Uchwała nr 06/07/2013 - konwalidacja II WZC. [04bc90d]
Janusz Lewandowski September 29, 2012:  Tekst jednolity po zakończeniu I WZC. [3eb4948]