Beata Dziudzik January 15, 2015:  Updated Zarz%C4%85d-uchwa%C5%82y (markdown) [016ecff]
Beata Dziudzik January 15, 2015:  Created Zarząd uchwały (markdown) [bd01dbd]